Poradnik inwestora > Pozwolenie czy zgłoszenie - wykaz prac budowlanych cz. 3

Poradnik inwestora

Pozwolenie czy zgłoszenie - wykaz prac budowlanych

Rodzaj obiektu Formalności Uwagi
Remonty
Remont mieszkania, obiektów budowlanych zgłoszenie Z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków - te wymagają pozwolenia
Remont konstrukcji dachu pozwolenie np. budowa lukarny, montaż okien dachowych,
Wymiana pokrycia dach zgłoszenie
Wybicie nowego okna lub drzwi w ścianie zewnętrznej pozwolenie
Likwidacja okna zgłoszenie
Wymiana okien bez zmiany wielkości bez formalności W obiektach wpisanych do rejestru zabytków - jest potrzebne uzgodnienie z konserwatorem zabytków. W budynkach wielorodzinnych może być konieczne zgłoszenie zamiaru wymiany okien do spółdzielni lub zarządcy.
Budowa nowych schodów zewnętrznych pozwolenie
Pogłębienie piwnicy pozwolenie
Ocieplenie budynku wyższego niż 12 m pozwolenie
Ocieplenie budynku niższego niż 12 m zgłoszenie
Otynkowanie budynku na zewnątrz zgłoszenie
Naprawa i malowanie elewacji zgłoszenie
Budowa komina zewnętrznego pozwolenie
Wymiana instalacji c.o. zgłoszenie
Wymiana instalacji elektrycznej zgłoszenie
Wymiana instalacji gazu ziemnego zgłoszenie
Montaż instalacji gazu płynnego i zbiornika o pojemności do 7 m³ zgłoszenie Dodatkowo projekt zagospodarowania działki z opisem technicznym instalacji uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjne zgłoszenie
Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjne zgłoszenie
Wymiana grzejników zgłoszenie
Remont kotłowni zgłoszenie
Montaż kolektorów bez formalności