Świadectwa energetyczne - Co to jest świadectwo

Świadectwa energetyczne

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej (nazywane także certyfikatem energetycznym) jest dokumentem określającym zapotrzebowanie na energię związaną z użytkowaniem budynku lub lokalu tzn. energię na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji oraz w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dokument ten zawiera informacje na temat szacunkowego zużycia energii, na wymienione powyżej cele, w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze, dzięki czemu możliwe staje się porównanie budynków/lokali pod względem kosztów ich użytkowania (tak jak ma to miejsce w przypadku urządzeń AGD - przeczytaj Na co zwracać uwagę, aby dowiedzieć się więcej). „Certyfikat energetyczny” zawiera także informacje o zalecanych przedsięwzięciach termomodernizacyjnych, których zrealizowanie pozwoli na zmniejszenie energochłonności budynku/lokalu – o ile takie działania są w ogóle konieczne.

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest przez okres 10 lat, traci jednak ważność, gdy w obiekcie dokonano robót budowlano-instalacyjnych, w konsekwencji których zmianie uległa charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku.

W Polsce świadectwa charakterystyki energetycznej zostały wprowadzone 1 stycznia 2009r. w wyniku dostosowania polskiego prawa do ustawodawstwa Unii Europejskiej, a konkretnie do dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Celem wspomnianej dyrektywy jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie, a także poprawa świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości zaoszczędzenia energii w budownictwie.