Świadectwa energetyczne > Przydatne informacje

Świadectwa energetyczne

Jakie dane ze świadectwa należy podać w ogłoszeniu

Zgodnie z nowymi przepisami umieszczając ogłoszenie (reklamę) odnośnie sprzedaży lub wynajmu budynku bądź lokalu, który posiada świadectwo charakterystyki energetycznej należy w nim podać następujące dane znajdujące się w świadectwie:

  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU),
  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową (EK),
  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP),
  • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
  • jednostkową wielkość emisji CO₂.

Wszystkie z wymienionych powyżej danych można znaleźć na pierwszej stronie świadectwa charakterystyki energetycznej w tabeli znajdującej się nad wykresem.

Przez jaki okres ważne jest świadectwo

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest przez okres 10 lat, straci jednak ważność, w przypadku/sytuacji gdy w obiekcie dokonano robót budowlano-instalacyjnych, mających wpływ na zmianę charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku – może to być np. docieplenie budynku, wymiana źródła ciepła lub wymiana stolarki okiennej.