Poradnik inwestora > Wybór działki

Poradnik inwestora

Wybór działki

Przy zakupie działki budowlanej należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Kształt i rozmiar – zbyt wąska ogranicza wielkość domu i utrudnia jego usytuowanie zgodnie z przepisami. Kształt działki najlepiej, aby był zbliżony do kwadratu niż prostokąta. Daje to możliwość stworzenia przestrzeni zielonej pozwalającej odgrodzić się od sąsiadów.
  • Poziom wód gruntowych.
  • Usytuowanie wg stron świata – najkorzystniejsze gdy wjazd jest od strony północnej lub wschodniej. Ważne jest by światło słoneczne na działce nie było zasłonięte przez drzewa czy inne istniejące budynki.
  • Zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który precyzyjnie określa warunki zabudowy dla konkretnej działki (określa, czy wybrana przez nas działka ma charakter budowlany i co możemy na niej wybudować).
  • Czy nasza przyszła budowa nie będzie kolidowała z ograniczeniami narzuconymi przez konserwatora zabytków lub przyrody
  • Czy w okolicy tej działki nie planowana jest większa inwestycja typu droga, autostrada, czy w pobliżu nie znajdują się usługi uciążliwe.
  • Czas dojazdu do miejsc, w których mieszkańcy domu będą się musieli często bywać np. szkoła czy miejsce pracy.
  • Sąsiedztwo (bliższe i dalsze) – czy obok nie jest budowana lub nie stoi np. stacja benzynowa, oczyszczalnia ścieków, zakład produkcyjny generujący hałas itp. uzbrojenie tzn. czy do jej granicy lub w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się doprowadzenie gazu, prądu, wody i kanalizacji. Warto na to zwrócić uwagę, bo konieczność budowania studni, szamba czy innej instalacji wiąże się z dużymi kosztami i jest czasochłonne.
  • Dostęp do drogi publicznej ( czy można dojechać utwardzoną drogą)
  • Stan prawny działki - zapoznanie się z księgą wieczystą, która znajduje się w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Przeglądanie ksiąg jest bezpłatne. Od niedawna są one również dostępne w Internecie, można je znaleźć na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html