Świadectwa energetyczne > Dla lokalu/mieszkania czy budynku

Świadectwa energetyczne

Świadectwo dla mieszkania/lokalu czy budynku

W przypadku sprzedaży lub wynajmu mieszkania/lokalu świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić jedynie dla tego lokalu lub mieszkania (nie całego budynku), a obowiązek jego zapewnienia ciąży na jego właścicielu, nie na właścicielu lub zarządcy całego budynku (ma to również zastosowanie w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego). Natomiast zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków właściciel lub zarządca budynku (np. spółdzielnia) jest zobowiązany - na wniosek właściciela części budynku - do nieodpłatnego przekazania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, a w przypadku jego braku dokumentacji technicznej budynku, w celu sporządzenia świadectwa dla lokalu/mieszkania.

Świadectwo energetyczne dla budynku wielolokalowy jest wymagane w przypadku, gdy transakcja dotyczy całego obiektu lub mamy do czynienia z sytuacją oddawania budynku do użytkowania.