Poradnik inwestora > Pozwolenie na budowę

Poradnik inwestora

Pozwolenie na budowę

Urząd zazwyczaj wydaje pozwolenie w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, ale w sytuacjach bardziej skomplikowanych termin może wydłużyć się do 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. Pozwolenie na budowę staje się ostateczne, gdy żadna ze stron nie odwołała się od decyzji w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

Termin ważności pozwolenia na budowę wynosi 3 lata.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania przez nas nieruchomością na cele budowlane;
  • w przypadku gdy dla działki nie ma planu miejscowego, potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy

Możliwość przeniesienia decyzji

Prawo budowlane dopuszcza możliwość przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę – za zgodą strony, której wydano decyzję, na rzecz innej osoby. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy sprzedajemy lub kupujemy dom w stanie budowy.