Oferta

Oferta

Biuro projektowe świadczy kompleksowe usługi w zakresie wszystkich prac związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej dla obiektów nowobudowanych, przebudowywanych i remontowanych.

Oferujemy usługi z zakresu projektowania:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków handlowych, usługowych,
 • budynków gospodarczych,
 • garaży i budynków inwentarskich,
 • modernizacji istniejących budynków,
 • nadbudowy, rozbudowy,
 • zmiany sposobu użytkowania,
 • instalacji sanitarnych,
 • instalacji na gaz ziemny i płynny,
 • instalacji kolektorów słonecznych

oraz oferujemy:

 • adaptacje projektów gotowych,
 • inwentaryzacje stanu istniejącego,
 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej,
 • przygotowanie inwestycji od strony formalno-prawnej i uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • wykonanie ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków,
 • przeglądy okresowe budynków,
 • nadzór budowlany.