Poradnik inwestora > Pozwolenie czy zgłoszenie - wykaz prac budowlanych cz. 2

Poradnik inwestora

Pozwolenie czy zgłoszenie - wykaz prac budowlanych

Rodzaj obiektu Formalności Uwagi
Obiekty tymczasowe
Obiekt tymczasowy niepołączony trwale z gruntem zgłoszenie
Obiekt stanowiący zaplecze budowy bez formalności
Obiekty uzupełniające
Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej zgłoszenie Tylko ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych lub ogrodzenia wyższe niż 2,2 m; pozostałe bez zgłoszenia
Budowa przyłączy zgłoszenie Należy dołączyć projekt zagospodarowania działki z opisem technicznym instalacji
Budowa zjazdu z drogi na działkę pozwolenie Jeśli jest to zjazd z drogi publicznej, dodatkowo konieczna zgoda zarządcy drogi
Budowa parkingu na samochody osobowe do 10 stanowisk zgłoszenie
Przydomowy basen lub oczko wodne zgłoszenie Jeśli powierzchnia nie przekracza 30 m²
Utwardzenie powierzchni gruntu zgłoszenie
Obiekt małej architektury bez formalności Jeżeli nie są umieszczone w miejscach publicznych
Rozbiórka
Rozbiórka budynków i budowli zgłoszenie Jeśli obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie jest objęty ochroną konserwatorską - jego wysokość jest poniżej 8 m, a odległość od granicy jest nie mniejsza niż połowa wysokości lub jeśli na budowę takiego obiektu nie trzeba pozwolenia